AAker riffelskydning den 10 august og jagtdatoer. se længere nede på siden        

Program riffel 2016 Raghammer

 

 

De dage der er mærket med Bv. Er der bevægelige mål sat op.

 

 

 

Onsdag                    den 10 Aug. Bm. Riffel         fra 17-21,00

 

Onsdag                             den 24 Aug. Bv.                                    Fra 17-20,00

 

Torsdag                            den 01 Sep. Bv.                                    Fra 17-20,00

 

Torsdag                             den 08 Sep. Riffel prøve                                 fra 14- 18,00

 

Fredag                              den 30 Sep.                                           Fra 14-17,30

 

Otto Hansen mail: jagt43@live.dk   

            

 

 

 

Aaker-Aakirkeby Jagtforening

 

Nyt fra Bestyrelsen og Aktivitetskalender

 

2016

 

 

Aktivitetskalenderen:

 

      Vedr. DJ skydninger så kontakt Ole, da der er tilmelding 3 uger før til nogle af dem.    

 

 

Hav en god sommer og mød op til vores arrangementer det bliver de kun bedre af. Kom gerne med ris eller ros, eller nye idéer til aktiviteter.

 

 

Med venlig hilsen

 

    p b v

 

Thor H Grønbech

 

 

 

                                                www.aajagt.dk

 

 

Regulering af Rågeunger.

 

Om vi får tilladelse til Råge regulering igen i år ved vi ikke endnu. Er du interesseret i at deltage så kontakt Cliff Jørgensen på tlf. 2493 5641 Cliff.jorgensen@hotmail.comHan vil så give besked hvis der bliver givet tilladelse.

 

                      Aaker-Aakirkeby - Pokalskydning Riffel kl. 17-21

                      Der er riffelskydning onsdag d 10 august på de afspærringsfri baner på raghammer
                   
                      Der kan samtidig skydes med på Bm.  Aaker begrænser vi til 200 m og nedefter.
           
                       Vil man være med på Bm.  startes der fra 300m.

                     Der skydes ca 18-20 skud til åker + 5-6 skud til Bm. Endelig plan er ikke lagt endnu.

                   

 

                      Foreningen er vært ved Skydning/kaffe/kringle

 

Mød op og få en anderledes dag på Riffelbanen med dine jagtkammerater. Der skydes om en

vandrepokal sponsoreret af Bakkarøgeriet.

 

 

 

Efterårets jagter:  2016/17

 1. jagt torsdag d 27 oktober

 2. jagt fredag  d 25 november

 3. jagt lørdag d  7 januar 2017 m. gule ærter bagefter

Alle dage kl 9 ved skydehuset i plantagen

 

 

Husk tilmeldinger til jagterne en uge før jagterne til Thor Grønbech eller Cliff Jørgensen

  

 

Årets krage/skade jæger vil blive kåret på årets generalforsamling.

 

Benene afklippes med synlige fjer og medbringes til generalforsamlingen. Der er en vandrepokal på spil, sponsoreret af Bent Larsen.

 

2016

 

En god generalforsamling hvor der var en god debat /udveksling af synspunkter om blandt andet medlems situationen og om vi skal have ræve på Bornholm.

 

       Det er godt at høre medlemmernes meninger.

 

       Et andet højdepunkt var overrækkelsen af 50 - 55 - 60 - 65 Års Diplomer til 8 af vores medlemmer.

 

       Årets krage/skade jæger blev Cliff Jørgensen.

 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig med:

 

Formand Thor Grønbech, Næstformand Ole Simonsen, Kasserer Cliff Jørgensen

 

Sekretær Martin Sørensen, bestm. Jesper Lauwersen.

 

Suppleant Thomas Koefoed, er også foreningens repræsentant i J K F og Kredsbestyrelsen, Medlems- og Nyjægerkoordinator.

 

 

 

 

 

Hundetræning og markprøver ved DJ kreds 8

 

Kontaktperson Ibsker: Martin Hjorth,                tlf. 5649 9997 / 4086 3976

 

Kontaktperson Jydegård: Poul-Rikard Ebbesen tlf. 5647 0700 / 2363 1901

 

 

 

 

 

Bestyrelsen:

 

Formand                            Thor Grønbech                 Tlf. 5697 4810 nyholt7@sol.dk

 

                                                                                              5090 9368

 

Næstformand                    Ole Simonsen                    Tlf. 2323 6182 ogs@dlg.dk

 

Kasserer                            Cliff Jørgensen                  Tlf. 2493 5641 Cliff.jorgensen@hotmail.com

 

Sekretær                            Martin Sørensen               Tlf. 2295 4397 mk@soerensen.mail.dk

 

Menig medl.                      Jesper Lauwersen            Tlf. 5093 7809 jtl@pc.dk

 

Suppleant                          Thomas L. Koefoed          Tlf. 5697 0858 thomaslundkoefoed@hotmail.com

 

 

 

Husk at kigge forbi hjemmesiden www.aajagt.dk