6. februar 2017

 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Aaker-Aakirkeby Jagtforening

 

Onsdag, den 22. februar 2017 kl. 19.00  i Skydehuset Bygaden 33

 

                           med følgende dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent

2.     Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.     Indkomne forslag.

5.     Fastsættelse af kontingent.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.         På valg er: Thor H Grønbech

                                                                               Ole Simonsen

                                                                               Martin Sørensen

 

               

7.     Valg af suppleant.                               På valg er: Thomas L. Koefoed 

 

8.     Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: Claus Munch Jørgensen

                  Ketty Petersen

                     

                     9.   Eventuelt

 

 

p.b.v

 

Thor H Grønbech

 

 


        

 

 Husk tilmeldinger til jagterne en uge før jagterne til Thor Grønbech eller Cliff Jørgensen

  

 

Årets krage/skade jæger vil blive kåret på årets generalforsamling.

 

Benene afklippes med synlige fjer og medbringes til generalforsamlingen. Der er en vandrepokal på spil, sponsoreret af Bent Larsen.

 

2016

 

En god generalforsamling hvor der var en god debat /udveksling af synspunkter om blandt andet medlems situationen og om vi skal have ræve på Bornholm.

 

       Det er godt at høre medlemmernes meninger.

 

       Et andet højdepunkt var overrækkelsen af 50 - 55 - 60 - 65 Års Diplomer til 8 af vores medlemmer.

 

       Årets krage/skade jæger blev Cliff Jørgensen.

 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig med:

 

Formand Thor Grønbech, Næstformand Ole Simonsen, Kasserer Cliff Jørgensen

 

Sekretær Martin Sørensen, bestm. Jesper Lauwersen.

 

Suppleant Thomas Koefoed, er også foreningens repræsentant i J K F og Kredsbestyrelsen, Medlems- og Nyjægerkoordinator.

 

 

 

 

 

Hundetræning og markprøver ved DJ kreds 8

 

Kontaktperson Ibsker: Martin Hjorth,                tlf. 5649 9997 / 4086 3976

 

Kontaktperson Jydegård: Poul-Rikard Ebbesen tlf. 5647 0700 / 2363 1901

 

 

 

 

 

Bestyrelsen:

 

Formand                            Thor Grønbech                 Tlf. 5697 4810 nyholt7@sol.dk

 

                                                                                              5090 9368

 

Næstformand                    Ole Simonsen                    Tlf. 2323 6182 ogs@dlg.dk

 

Kasserer                            Cliff Jørgensen                  Tlf. 2493 5641 Cliff.jorgensen@hotmail.com

 

Sekretær                            Martin Sørensen               Tlf. 2295 4397 mk@soerensen.mail.dk

 

Menig medl.                      Jesper Lauwersen            Tlf. 5093 7809 jtl@pc.dk

 

Suppleant                          Thomas L. Koefoed          Tlf. 5697 0858 thomaslundkoefoed@hotmail.com

 

 

 

Husk at kigge forbi hjemmesiden www.aajagt.dk