65 bornholmske jægere mødte op til et roligt kredsmøde i Danmarks Jægerforbunds Kreds 8

.

læs mere her