Velkommen til Aajagt.dk

Aaker & Aakirkeby jagtforening

Kategori: Arrangement (side 1 af 2)

Generalforsamling Onsdag, den 16. februar 2022 kl. 19.00

Vi afholder ordinær generalforsamling i Aaker-Aakirkeby Jagtforening

Onsdag, den 16. februar 2022 kl. 19.00
Skydehuset Bygaden 33

Gule Ærter på første jagt

I år er der den lille ændring, at vores tradition med at servere gule ærter med tilbehør, allerede er på første jagt.

Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 9.00

Riffeljagt Lørdag den 9/1- 2021 er aflyst

Det er med stor beklagelse at bestyrelsen endnu en gang ser sig nødsaget til at aflyse en af vores jagter i foreningen.

Vi ser ingen mulighed for at vi kan afvikle jagten under de udmeldte corona foranstaltninger, uden at vi kommer til at overtræde enten lovgivningen eller de generelle henstillinger til os som borgere i danmark om at vise samfundssind i den situation vi står over for.

Ingen af de samarbejdende jagtforeninger har mod på at gennemføre jagter under de givne betingelser, så derfor vil der ikke blive afviklet jagter i plantagerne denne dag.

Riffeljagt 9. januar

Bestyrelsen brugte et par timer sammen med Thomas Lund Kofoed og Morten Petersen tirsdag d 29/12 på at opsætte de 10 skydetårne, vi samlede og efterfølgende fik lov at have opmagasineret hos Richardt på kalbyvejen.

Så nu er der opsat 10 tårne i plantagen som forhåbentlig vi byde på nogle skud chancer til dåkalv.

Forløbet d 9/1 er som følger, vi møder 3 forskellige steder i plantagen og holder 3 individuelle jagter med 3 forskellige jagtledere, man mødes kl 9.00, 3 forskellige steder, til en kort samling. Husk medbring mundbind hvis man skal køres ud på post.

Drevet starter kl 10.00 og slutter kl 12.00 hvor jagten også slutter og man mødes igen ved samlingspunktet eller bliver hentet.

Der må skydes dåkalv når man er kommet op i tårnet, og hvor man bliver under hele jagten.
Kommer der rå med 2 lam må man skyde det ene lam men Max et lam hver, men er man i tvivl så lad dem gå, da det er dåkalv vi sidder på jagt efter.
Driverne må skyde små vildt men råvildt og fasan høne er fredet.

Men hvis man kan se at der kommer et svagt sygt dyr SKAL det selvfølgelig skydes hvis chancen byder sig, dette gælder både drivere og skytter i tårn.

Dåvildt går ofte i små familiegrupper hvor dåen går sammen med både kalven fra sidste år og kalven fra i år, så vær sikker på hvad du skyder på.

Jesper Sommer, som er ny schweisshundefører, er også på dåkalve jagt d 9/1 i Pedersker plantage. Så har man afgivet skud til vildt der ikke umiddelbart er forendt, så led ikke efter det, men kontakt jagtlederen, som så vil kontakte schweisshundeføreren.

Trykjagt er nyt for mange af os så vi skal være meget opmærksom med hvor vi afgiver skud, om det så er riffeljægeren i tårnet eller driveren med hagl.

Aflyser vi vores hagljagter i denne sæson men gennemføre riffeljagten lørdag den 9. januar 2021

Vi har i bestyrelsen taget konsekvensen af at det ikke ser ud til at bedre sig med hensyn til corona situationen.

Derfor aflyser vi vores hagljagter i år det vil sige at der ikke er plantagejagt tirsdag den 29. december og fredag den 22. januar 2021. 

Vi holder dog fast i vores riffeljagt lørdag den 9. januar 2021 da vi mener at det er muligt at afvikle denne uden at vi kommer i konflikt med gældende regler og at vi under hele jagten vil kunne sikre den nødvendige afstand imellem deltagerne. Skytter og drivere vil blive kontaktet og instrueret så vi på dagen kan mødes i små hold på max 10 deltagere.

Det er stadig muligt at deltage som driver med eller uden hund. Hvis man ønsker at deltage med hund skal det være en der søger kort, interesserede kan kontakte Cliff på tlf 24 93 56 41eller mail cliff.jorgensen@hotmail.com

Det var oprindeligt tanken at jagten skulle gennemføres som en fælles jagt hvor alle driverne fra jagtforeningerne Aaker, Klemensker, Allinge og Øst Bornholm skulle mødes og aftale drevet, men her mødes vi også i små hold så vi ikke kommer i konflikt med forsamlingsforbuddet.

Plantagejagten den 27. november er flyttet

Bestyrelsen har besluttet at vi flytter vores plantagejagt her fredag den 27. november 2020 til i fredag den 22. januar 2021.

Plantagejagten den 31 oktober er aflyst

Kære Medlemmer 

Det er med stor beklagelse at vi må aflyse årets første fælles jagt lørdag den 31 oktober.
grundet det skærpede forsamlingsforbud.
 
Under den gældende lovgivning ser vi os ikke i stand til at gennemføre jagten.
 
Vi vil i bestyrelsen arbejde på om der kan afholdes jagter senere på sæsonen inden for de ramme der er mulige, eller hvis der sker ændringer i lovgivningen omkring forsamlingsforbuddets størrelse igen.
 

Lodtrækning til placering i skydetårnene på dåkalve jagten er afsluttet

 

Alle der deltog som frivillige ved bygningen at tårnene, der ønskede en plads, har fået en.

Derudover er der trukket lod om de fire resterende pladser. 

Desuden er der trukket lod om tre reserve pladser i fald der er afbud til jagten . 

Alle vindere vil få direkte besked.

Der er stadigvæk plads til drivere på jagten, har du hund med er betingelsen at den er kort søgende og at den ikke halser efter råvildt.

Tilmelding til Cliff på  mail: cliff.jorgensen@hotmail.com eller 24 93 56 41

Det gik hurtigere end forventet med at samle skydetårnene tak til alle der gav en hånd med

Samle skydetårnene – lørdag og søndag d. 19. og 20. september kl 9.00

Vi har i bestyrelsen fået et godt tilbud på præfabrikerede tårne i metal.  

I denne forbindelse mødes vi for at samle skydetårnene – lørdag og søndag d. 19. og 20. september kl 9.00 hos Richardt, Kalbyvejen 10.

Vi har brug for lidt værktøj, så derfor må I gerne tage topnøglesæt m.m. med til brug for dette. Foreningen giver en pølse til frokost.

Der trækkes lod om pladser til trykjagt på dåkalve i januar – bare man møder frem en af dagene får man et lod til lodtrækningen.

I forhold til Covid-19 situationen. Vi bestræber os på at gøre det så sikkert som muligt at deltage hvis der er nogle der er bekymrede over dette.

Tilmelding ikke nødvendig – Bare mød op på dagen.

Ældre indlæg