Hvem kan blive medlem af Aaker og Aakirkeby jagtforening?

Foreningen kan optage enhver uberygtet person der er bosiddende på Bornholm.

Brug denne formular hvis du ønsker at indmelde dig i foreningen