Vi skyder om forenings pokalen torsdag d 25 juni kl 18.00 på Bornholms Jagtcenter Raghammer

Der er første og anden premiere både på jagtskydning og jægertrap samt 2 lodtræknings præmier til blandt de fremmødte.

Foreninger giver lerduer og en udendørs øl eller vand i denne corona tid.

Bare mød op og få en hyggelig aften

Vel mødt
Cliff Jørgensen