Aajagt.dk

Foreningen er en lokalforening under Danmarks Jægerforbund

Foreningens formål er at samle jægere inden for foreningens område og fremme disses  interesser i tilslutning til DJ´s formål.
Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person bosiddende på Bornholm.

Foreningen afvikler flere arrangementer i løbet af året herunder tre årlige plantagejagter  i Aaker plantage se mere