Aajagt.dk
Hvem kan blive medlem af Aaker og Aakirkeby jagtforening?

Foreningen kan optage enhver uberygtet person der er bosiddende på Bornholm.

Medlemskab af Aaker og Aakirkeby jagtforening koster 150 kr. pr. år hvis man er medlem af Danmarks Jægerforbund

Læs om fordelene ved at være medlem af Aaker Aakirkeby Jagtforening her:

Meld dig ind her: 
Vælg kreds8 (bornholm) og  Aaker Aakirkeby Jagtf.

 

Medlemskab af Danmarks Jægerforbund koster for:
Jagttegns aspiranter                               gratis
Junior 0-15 år                                            102 kr. pr. år
Ungdom 16-25 år                                    380 kr. pr. år 
Ordinær medlemskab fra 26 år      758 kr. pr. år
Senior + 70 år                                            458 kr. pr. år

Læs mere om fordelene ved at være medlem af Danmarks Jægerforbund her: