Aaker og Aakirkeby Jagtforening nu repræsenteret i kredsbestyrelsen