Skydevogns arrangement Onsdag den 26 august. kl 17.00